Grammatikk (grammar)

I norsk er det viktig å huske å ha verbet på plass nummer to i setningen. Dette kalles “V2-regelen”. (In Norwegian, it is important to remember to place the verb in second position in the sentence. This is called ‘V2 rule’).

Les mer om grammatikk i vår grammatikkbok (read more about grammar in our grammarbook):