Grammatikk (Grammar)

I norsk er det viktig å huske å ha verbet på plass nummer to i setningen. Dette kalles “V2-regelen”. (In Norwegian, it is important to remember to have the verb in the second position in the sentence. This is called ‘V2 rule’).

Enkelt eksempel “V2-regelen” (simple example):

  • Jeg leser en bok. (I am reading a book).
  • Han leser avisen. (He is reading the newspaper).
  • Vi synger en sang. (We are singing a song).

NORSK GRAMMATIKK:

Avansert eksempel “V2 regelen” (advanced example):

  • Familien vår reiser på ferie til spania. (Our family goes on holiday to Spain).
  • De tre vennene spiller et brettspill. (The three friends plays a board game).
  • Søsknene mine gjør lekser. (My siblings are doing homework).

Det er unntak fra V2-regelen i norske setninger når det er innledende elementer, spørsmål, eller når det brukes bisetninger. I slike tilfeller kan verbet plasseres på andre steder i setningen