Yrkesrettet norsk (A1)

YrkerTerminologi / fagspråk
ButikkmedarbeiderVareplassering, kassasystem, kundeservice og varetelling
SalgskonsulentSalgsstrategi, kundeportefølje, leadgenerering, CRM
KundebehandlerKundeinnsikt, serviceavtaler, klagehåndtering
ServicemedarbeiderGjestfrihet, reservasjoner, mersalg, servicekvalitet
LagermedarbeiderLagerstyring, varemottak, plukkliste og forsendelse
VarehusmedarbeiderProduktplassering, lagerbeholdning, varepåfylling
KassererBetalingstransaksjoner, kontantstrøm, returhåndtering
 • Kort om noen yrker:
 • Lærer – kan omtales som “en som lærer bort” eller “skoleperson”.
 • Sykepleier – kan forenkles til “helsehjelper” eller “pleier”.
 • Ingeniør – kan beskrives som “bygger” (for sivilingeniører) eller “tekniker”.
 • Snekker – kan omtales direkte, men også som “trearbeider”.
 • Kokk – kan omtales som “matlager” eller “kjøkkenarbeider”.
 • Sjåfør – kan forenkles til “bilkjører” eller “sjåfør” (som ofte er forstått på grunn av likheten til ord i mange språk).
 • Forsker – kan omtales som “utforsker” eller “studier person”.
 • Butikkmedarbeider – kan forenkles til “selger” eller “butikkarbeider”.
 • Rengjøringspersonale – kan omtales som “renholder” eller “vasker”.
 • Lege – kan omtales direkte som “lege” (som ofte er et kjent internasjonalt ord) eller “doktor”.