Verb (verbs)

Hva er verb? (What is a verb?)

Det er et ord som kan betegne enten en handling, ord som spise, leke og tenke for eksempel, en prosess (for eksempel å vokse, falle) eller en tilstand (for eksempel å eie, leve). (It is a word that can denote either an action, words like eat, play, and think, for example, a process (such as to grow, fall), or a state (such as to own, live)).

Eksempler på verb (examples of verbs):

På norsk er verb en av de viktigste ordklassene. Verb er ord som beskriver handlinger, tilstander, prosesser eller hendelser. De angir hva noen gjør (for eksempel “løper”), hva noen er (for eksempel “er”), eller hva som skjer (for eksempel “regner”). Verber er vanligvis kjernen i en setning og bøyes i forskjellige former avhengig av tid, person, tall og modus.

I norsk språk kommer verb på plass nummer to. Det betyr ikke at verb står som ord nummer to. Eksempel: Den gule bilen kjørte på rødt lys. – Eller – Den store leteaksjonen fikk en lykkelig slutt.

Det er viktig å bruke tid på å lære seg språket når du skal bo i Norge.

SE VIDEO – LÆR OM VERB