Alfabetet (the Alphabet)

Det norske alfabetet har 29 bokstaver. Det er noen ekstra bokstaver som ikke finnes i andre språk, nemlig Æ, Ø og Å. Disse brukes til å representere spesielle lyder i norsk. Totalt sett er det ni vokaler i det norske språket, inkludert både korte og lange varianter.

Hør og øv på bokstavene i alfabetet. Listen and repeat the letters in the alphabet.

A, a
B, b
C, c
D, d
E, e
F, f
G, g
H, h
I, i
J, j
K, k
L, l
M, m
N, n
O, o
P, p
Q, q
R, r
S, s
T, t
U, u
V, v
W, w
X, x
Y, y
Z, z
Æ, æ
Ø, ø
Å, å

Lytt og øv på lydene slik de uttales. Listen and repeat the right sound.

Øv på bokstavene i denne videoen.