Vokaler i alfabetet (vowels)

Vokaler er viktige fordi de hjelper oss å danne ord. Når vi snakker, bruker vi vokaler sammen med andre lyder som kalles konsonanter. Vokaler er som byggesteiner i språket vårt. Uten dem ville det være vanskelig å snakke og forstå hverandre.

(Vowels are important because they help us form words. When we speak, we use vowels together with other sounds called consonants. Vowels are like building blocks in our language. Without them, it would be difficult to talk and understand each other).

A, a
E, e
I, i
O, o
U, u
Y, y
Æ, æ
Ø, ø
Å, å