Substantiv (noun)

Et substantiv er et ord som brukes til å navngi personer, ting, steder og dyr. Det er veldig viktig for å beskrive hva eller hvem som er med i en setning. Substantiv kan være vanlige navn som “bok”, “by” eller “hund”. Det kan også være spesifikke navn som “Oslo”, “Anna” eller “Eiffeltårnet”.

Substantiv kan ha forskjellige kjønn (hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn) og entall eller flertall. For eksempel kan man si “en hund” (hankjønn, entall) eller “mange bøker” (intetkjønn, flertall).


A noun is a word used to name people, things, places, and animals. It is very important for describing what or who is involved in a sentence. Nouns can be common names like “book,” “city,” or “dog.” They can also be specific names like “Oslo,” “Anna,” or “the Eiffel Tower”.

Nouns can have different genders (masculine, feminine, or neuter) and can be in singular or plural form. For example, you can say “a dog” (masculine, singular) or “many books” (neuter, plural). Remember that nouns can be used with words like “a,” “an,” or “the” to provide more information about the noun’s subject.