Substantiv (noun)

Substantiv er ord vi bruker for å navngi personer, steder, ting, dyr og ideer. Her er noen eksempler:

 • Personer: mor, lærer, barn
 • Steder: skole, hus, park
 • Ting: bok, stol, bil
 • Dyr: katt, hund, fisk
 • Ideer: kjærlighet, fred, vennskap

Substantiv kan være entall (én ting) eller flertall (flere ting).

Eksempler:

 • En katt (entall) – flere katter (flertall)
 • En bil (entall) – flere biler (flertall)

Artikkel

Artikler brukes foran substantiv for å vise om vi snakker om noe bestemt eller noe ubestemt. På norsk har vi to typer artikler: bestemt artikkel og ubestemt artikkel.

 1. Ubestemt artikkel: Vi bruker ubestemt artikkel når vi snakker om noe generelt eller noe vi ikke har nevnt før.
 • En (for hankjønn og intetkjønn entall)
 • Ei (for hunkjønn entall)
 • Et (for intetkjønn entall)

Eksempler:

 • En bil (hankjønn)
 • Ei bok (hunkjønn)
 • Et hus (intetkjønn)
 1. Bestemt artikkel: Vi bruker bestemt artikkel når vi snakker om noe spesifikt eller noe vi har nevnt før.
 • Den (for hankjønn og hunkjønn entall)
 • Det (for intetkjønn entall)
 • De (for flertall)

Eksempler:

 • Den bilen (hankjønn)
 • Den boka (hunkjønn)
 • Det huset (intetkjønn)
 • De bilene, bøkene, husene (flertall)

Kort oppsummering

 • Substantiv er ord for personer, steder, ting, dyr og ideer.
 • Ubestemt artikkel: en, ei, et (generelt).
 • Bestemt artikkel: den, det, de (spesifikt).

A noun is a word used to name people, things, places, and animals. It is very important for describing what or who is involved in a sentence. Nouns can be common names like “book,” “city,” or “dog.” They can also be specific names like “Oslo,” “Anna,” or “the Eiffel Tower”.

Nouns can have different genders (masculine, feminine, or neuter) and can be in singular or plural form. For example, you can say “a dog” (masculine, singular) or “many books” (neuter, plural). Remember that nouns can be used with words like “a,” “an,” or “the” to provide more information about the noun’s subject.