Ordklasser

Ordklasser i språket er verb, pronomen, substantiv, adjektiv, adverb, preposisjoner,
konjunksjon (sideordningsord), subjunksjon (underordningsord), determinativ
(bestemmerord), og interjeksjon.

Verb

Substantiv