Forventning

 B1 – NIVÅB2 – NIVÅ 
KommunikasjonDeltakeren kommuniserer forståelig om kjente emner og kan innlede, opprettholde og avslutte en samtale på en passende måte. Muntlig kommunikasjon forutsetter at samtalepartneren snakker tydelig, og kommunikasjonen kan være preget av omformuleringer og gjentakelser.Deltakeren kommuniserer lett forståelig om et vidt spekter av emner og kan ta initiativ og følge opp det samtalepartneren uttrykker, på en passende måte. Deltakeren får fram synspunkter og utdyper disse på en lett forståelig måte. Kommunikasjonen oppleves ikke som anstrengende for noen av samtalepartnerne.
OrdforrådDeltakeren har et stort nok ordforråd til å kommunisere om de fleste emner de må forholde seg til i hverdagen. Feil ordvalg kan forekomme og forstyrre kommunikasjonen i uvante situasjoner eller når emnet er ukjent eller abstrakt.Deltakeren har et stort ordforråd innen sitt eget felt og de fleste allmenne emner. Deltakeren varierer formuleringene og kommuniserer med stor grad av leksikalsk presisjon. Feil ordvalg kan forekomme uten at det fører til misforståelser.
GrammatikkDeltakeren har et forholdsvis godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer og bruker også noen utbygde fraser og leddsetninger på en forståelig måte.Deltakeren har et godt grep om grunnleggende grammatiske strukturer, og gjør ikke feil som fører til misforståelser. Deltakeren varierer setningstyper og bruker en del komplekse setninger på en vellykket måte.
TekstoppbyggingDeltakeren produserer tekster som det stort sett er lett å følge. Ulike tekstbindingsteknikker skaper sammenheng i teksten.Deltakeren produserer sammenhengende tekster som det er lett å følge. En rekke tekstbindingsteknikker skaper god sammenheng og struktur i teksten.
RettskrivingDeltakeren har et forholdsvis godt grep om norsk rettskriving og tegnsetting, men det vil være en del skrivefeil.Deltakeren har et godt grep om rettskriving og tegnsetting, selv om det vil forekomme enkelte skrivefeil.
UttaleDeltakerens uttale er så god at det stort sett er lett å forstå det som blir sagt, selv om uttalen kan være påvirket av andre språk han/hun snakker.Deltakerens uttale er så god at det er lett å forstå det som blir sagt. Påvirkning fra andre språk han/hun snakker, forekommer, men det har liten eller ingen betydning for forståeligheten.
FlytDeltakeren uttrykker seg med rimelig god flyt, men reparasjoner og leting etter ord, formuleringer og korrekte former forekommer.Deltakeren uttrykker seg spontant og med grei flyt, uten forstyrrende pauser. Nøling kan forekomme når deltakeren leter etter ord og formuleringer.

Her kan du zoome inn: