A2 – Yrker – Bilmekaniker

En bilmekaniker vedlikeholder og reparerer biler.

En bilmekaniker bruker verktøy og utstyr til å finne og utbedre feil på kjøretøyet. Dette kan være mekaniske, elektriske eller elektroniske feil på bilen. Det kan både være på gamle eller nyere kjøretøy.


Arbeidsoppgaver en bilmekaniker kan møte:

  • Bruke PC eller diagnoseverktøy til å søke etter elektroniske feil.
  • Søke etter mekaniske feil.
  • Utføre service og vedlikehold.
  • Gjøre reperasjoner og skifte deler.
  • Feilsøke og reparerer feil på det elektriske systemet.

Les mer om bilmekaniker (lette kjøretøy)