A2 – Substantiv (noun)

Substantiv er ord vi bruker for å navngi personer, steder, ting, dyr og ideer. Substantiv har forskjellige former avhengig av kjønn (hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn) og antall (entall eller flertall).

Eksempler:

 • Personer: mor, lærer, barn
 • Steder: skole, hus, park
 • Ting: bok, stol, bil
 • Dyr: katt, hund, fisk
 • Ideer: kjærlighet, fred, vennskap

Entall og flertall:

 • En katt (entall) – katter (flertall)
 • En bil (entall) – biler (flertall)
 • Ei bok (entall) – bøker (flertall)
 • Et hus (entall) – hus (flertall)

Artikkel

Artikler er små ord som står foran substantivet og viser om vi snakker om noe bestemt eller noe ubestemt. På norsk har vi to typer artikler: ubestemt artikkel og bestemt artikkel.

 1. Ubestemt artikkel: Vi bruker ubestemt artikkel når vi snakker om noe generelt eller noe vi ikke har nevnt før. Disse artiklene viser at substantivet er noe ukjent eller nytt for samtalen.
 • En (for hankjønn og intetkjønn entall)
 • Ei (for hunkjønn entall)
 • Et (for intetkjønn entall)

Eksempler:

 • En bil (hankjønn)
 • Ei bok (hunkjønn)
 • Et hus (intetkjønn)
 1. Bestemt artikkel: Vi bruker bestemt artikkel når vi snakker om noe spesifikt eller noe vi har nevnt før. Bestemt form settes på slutten av substantivet.
 • Den (for hankjønn og hunkjønn entall)
 • Det (for intetkjønn entall)
 • De (for flertall)

Eksempler:

 • Bilen (hankjønn entall)
 • Boka (hunkjønn entall)
 • Huset (intetkjønn entall)
 • Bilene (flertall)
 • Bøkene (flertall)
 • Husene (flertall)

Eksempler i setninger:

 • Jeg har en katt. Katten er svart.
 • Vi ser et hus. Huset er stort.
 • Hun leser ei bok. Boka er spennende.
 • De har mange biler. Bilene er nye.

Kort oppsummering

 • Substantiv er ord for personer, steder, ting, dyr og ideer.
 • Ubestemt artikkel: en, ei, et (generelt).
 • Bestemt artikkel: den, det, de (spesifikt).
 • Bestemt form settes på slutten av substantivet.

På A2-nivå er det viktig å forstå grunnleggende begreper som entall, flertall, samt bestemt og ubestemt form.

på A2-nivå skal man kunne forstå og bruke enkle sammensatte ord med substantiv. Sammensatte ord er ord som er satt sammen av to eller flere ord for å lage et nytt ord med en ny betydning.

Her er noen eksempler på sammensatte ord med substantiv som er passende for A2-nivå:

liste med eksempler på sammensatte ord med fuge-s (binde-s):

Eksempler på sammensatte ord med fuge-s

 1. Midnatt + sol = Midnattssol
  • Eksempel: “Vi opplevde midnattssol i Nord-Norge.”
 2. Høytrykk + spyler = Høytrykksspyler
  • Eksempel: “Jeg brukte en høytrykksspyler for å rengjøre terrassen.”
 3. Søknad + frist = Søknadsfrist
  • Eksempel: “Søknadsfristen for jobben er neste uke.”
 4. Opptak + krav = Opptakskrav
  • Eksempel: “Opptakskravene til universitetet er strenge.”
 5. Kjærlighet + sorg = Kjærlighetssorg
  • Eksempel: “Hun gikk gjennom kjærlighetssorg etter bruddet.”
 6. Sjef + stilling = Sjefsstilling
  • Eksempel: “Han fikk en ny sjefsstilling i selskapet.”
 7. Barn + hjem = Barndomshjem
  • Eksempel: “Hun besøkte sitt gamle barndomshjem.”
 8. Idrett + lag = Idrettslag
  • Eksempel: “Han spiller fotball for det lokale idrettslaget.”
 9. Motivasjon + kurs = Motivasjonskurs
  • Eksempel: “Jeg deltok på et motivasjonskurs i helgen.”
 10. Kjærlighet + brev = Kjærlighetsbrev
  • Eksempel: “Han skrev et kjærlighetsbrev til kjæresten sin.”
 11. Vennskap + by = Vennskapsby
  • Eksempel: “Oslo har en vennskapsby i Japan.”
 12. Vennskap + kommune = Vennskapskommune
  • Eksempel: “De to kommunene ble vennskapskommuner for ti år siden.”

Ordlaging. Smmensatte ord uten fuge-s, på norsknivå A2 som skal lære ordlaging.

Liste med sammensatte ord

 1. Hus + nøkkel = Husnøkkel
  • Eksempel: “Jeg mistet husnøkkelen min.”
 2. Sko + butikk = Skobutikk
  • Eksempel: “Vi dro til skobutikken for å kjøpe nye sko.”
 3. Bok + hylle = Bokhylle
  • Eksempel: “Bøkene står i bokhyllen.”
 4. Fisk + butikk = Fiskebutikk
  • Eksempel: “Fiskebutikken har fersk fisk hver dag.”
 5. Brev + venn = Brevvenn
  • Eksempel: “Jeg skriver til min brevvenn i England.”
 6. Sol + briller = Solbriller
  • Eksempel: “Jeg bruker solbriller når det er sol.”
 7. Vann + flaske = Vannflaske
  • Eksempel: “Husk å ta med vannflasken din på tur.”
 8. Barn + stol = Barnestol
  • Eksempel: “Barnet sitter i barnestolen ved bordet.”
 9. Blomst + vase = Blomstervase
  • Eksempel: “Hun satte blomstene i en blomstervase.”
 10. Hund + hus = Hundehus
  • Eksempel: “Hunden sover i hundehuset sitt.”