A2 – Kapitler for litt øvet (lightly practiced)

Velkommen til Podium Norsk sine nettsider. Vi har noe gratis materiale på lær nye ord og uttrykk, grammatikk og uttale, samt øve til norsk prøve.
For å kunne lese i kapitler må du ha innlogging hos oss.