A2 – Adjektiv (adjectives)

Norsk: Adjektiver er ord som beskriver ting eller personer. De beskriver ting som størrelse, farge, form, og følelser. For eksempel, i setningen “Hun har en vakker kjole.” beskriver “vakker” kvaliteten til kjolen. Adjektiver er viktige; De gjør språket uttrykksfullt og presist. De hjelper oss å gi levende beskrivelser.

English: Adjectives are words that describe things or people. They describe aspects such as size, color, shape, and emotions. For example, in the sentence “She has a beautiful dress.” “beautiful” describes the quality of the dress. Adjectives are important; they make language expressive and precise. They help us provide vivid descriptions.