Kapitler 1-8

Vi tilbyr digitalbok for A1 nivået. Se på meny til venstre. Klikk på et tema/oppgave.

Du vil lære mange ord. Temaer vil være blant annet:

Mat

Klær

Farger

og mere…

Kom igang og ha det gøy =D!