Klokka (time)


Klokka viser tiden. Tallene er viktige. Vi har tolv timer. Klokka er nyttig hver dag. Du kan spørre: “Hva er klokka?”. Det hjelper deg å planlegge. Møter, jobb, og skole har tider. Klokka er nesten overalt. Klokka hjelper oss å være organisert. Tid er viktig for alle. Lær den analoge klokka med oss!